Impressum

Gegevens volgens § 5 TMG:

Christine Naumann-Kraak
Lange Straße 4
33790 Halle/Westfalen
Duitsland

Contact:

Telefoon: +49-05201-663-604
Faxnummer: +49-05201-663-99-25

Omzetbelastingidentificatienummer:

Bron: Gemaakt door de impressum generator van de advocatuur Siebert

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s werd met grote accuratesse opgesteld. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet garanderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op diens inhoud wij geen invloed hebben. Daarom zijn wij ook niet aansprakelijk voor de inhoud van derden. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte sites werden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op eventuele juridische misstanden. Illegale inhouden waren ten tijde van het linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites is echter zonder concrete aanknopingspunten van een juridische misstand niet draaglijk. Bij de kennisname van juridische schending zullen wij dergelijke links direct verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de website opgestelde inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht.

Bescherming persoonsgegevens

Het gebruik van onze website is normaal gesproken mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mail adres) worden benodigd, geschiedt dit, voor zover dit mogelijk is, altijd op een vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.
Wij willen u erop attent maken, dat de Online datatransmissie (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van de in het kader van de impressum plicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame of informatiemateriaal wordt bij deze ook uitdrukkelijk weersproken. De exploitant van de pagina’s behoudt zich uitdrukkelijk het recht tot juridische stappen voor in het geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals bijv. spam-mails.